Werkwijze

Om tot een goede website te komen gaan we een aantal stappen doorlopen. Na iedere stap komt er een afronding welke de basis is voor de volgende stap.

U als klant geeft na iedere stap zijn goedkeuring zodat bij de voortgang geen verrassingen zullen ontstaan. Dit geeft een helderheid aan beide kanten en men is precies op de hoogte hoe de zaken ervoor staan.

1. Inventarisatie

1. Inventarisatie

Eerst gaan we helder maken wat u als klant wilt hebben. We nemen dan telefonisch of per e-mail contact op om je wensen door te nemen en te kijken welke mogelijkheden relevant en belangrijk zijn. Op basis daarvan sturen we een prijsindicatie, toelichting en tijdsinschatting.

2. Functioneel ontwerp

2. Functioneel ontwerp

Ga je akkoord met de offerte, dan maken we een functioneel ontwerp. Dat is nog geen grafisch ontwerp, maar een opmaak of blokmatige schets die laat zien waar welke onderdelen en functies op je nieuwe website getoond zullen worden. Na akkoord op het functionele ontwerp, gaan we naar stap 3.

3. Grafisch ontwerp

3. Grafisch ontwerp

Op basis van het functionele ontwerp maken we een grafisch ontwerp. Het grafische ontwerp laat precies zien hoe je nieuwe website er straks uitziet. In kleur, met eventuele huisstijl en met voorbeeldteksten en afbeeldingen.

4. Bouw

4. Bouw

Na akkoord op het grafische ontwerp wordt de website gebouwd en de techniek op verschillende apparaten en in gangbare browsers getest. Wil je dat je bestaande of oude website voor bezoekers toegankelijk blijft totdat de nieuwe gevuld en gereed is, dan kan dat.

5. Oplevering

5. Oplevering

We leveren de website op en zetten deze online.