Home 2

Onze werkwijze

Dit zijn onze hoofdstappen welke doorlopen worden om tot de nieuwe website te komen.
Voor verdere uitleg is onderaan een ‘Lees meer’-knop beschikbaar.

Stap 1

Inventarisatie

Bepalen van wensen

Ontwerp

Grafisch ontwerp

Stap 2

Stap 3

Bouw

De bouw van de website

Oplevering

Overdracht website naar klant

Stap 4

Stap 5

Live

Website benaderbaar voor bezoekers